Phân bón hữu cơ vi sinh TSN

    + Tên phân bón: Phân bón hữu cơ vi sinh TSN
    + Nguồn gốc: Sản xuất trong nước 
    + Dạng phân bón: Dạng bột
    + Màu sắc: Đen nâu
    + Quy cách đóng gói: 50 kg