1.Quy trình ủ mùn thô

2.Dây chuyền công nghệ tách tuyển mùn hữu cơ thô

Sơ đồ. Công nghệ tách tuyển mùn hữu cơ thô

3.Dây chuyền công nghệ tách tuyển mùn mịn và sản xuất phân bón hữu cơ 

Sơ đồ. Công nghệ tách tuyển mùn mịn và sản xuất phân bón hữu cơ

Mùn hữu cơ thô sau khi giảm ẩm đến độ ẩm thích hợp (25 – 30% ẩm độ), được liên hoàn chuyển tới hệ thống sàng lồng phân loại để tách tuyển lấy mùn hữu cơ mịn phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ. Như vậy đến đây có 2 dạng mùn hữu cơ.

  •  Dạng 1: Mùn hữu cơ thô sau khi phun bổ sung phụ gia và các chủng vi sinh hoạt hoá, được dùng để cải tạo lớp đất mặt phục vụ trồng rừng và các cây công nghiệp dài ngày (gọi là sản phẩm Compost)
  •  Dạng 2: Mùn hữu cơ mịn để sản xuất phân bón hữu cơ dùng để bón lót và bón thúc cây công nghiệp, cây ăn trái, hoa màu…
Hệ thống thiết bị liên hoàn sản xuất phân bón:
      Mùn hữu cơ mịn đi vào dây chuyền sản xuất phân bón
      -Phối trộn vi sinh hoạt hoá cải tạo đất trồng
      -Phối trộn phụ gia tăng cường dưỡng chất cho đất trồng
      -Kiểm soát độ ẩm của phân bón
      -Cân định lượng và đóng bao tự động thành phân bón
Hệ thống tự động cân định lượng và đóng bao tự động bảo đảm độ tin cậy chính xác đóng gói trước khi xuất xưởng các loại phân bón.
Hệ thống Hầm ủ phân
Phân bón thành phẩm
CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ 
=> PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HOÁ

Chức năng nhiệm vụ và khả năng thí nghiệm phân tích:
1. Phân lập, nuôi cấy và nhân sinh khối các chủng loại vi sinh vật có ích
2. Thử hoạt lực và phục tráng các chủng loại vi sinh vật
3. Sản xuất các chế phẩm vi sinh khử mùi và phân huỷ chất thải hữu cơ và vi sinh vật có chức năng chế biến phân bón hữu cơ vi sinh
4. Phân tích các chỉ tiêu hoá lý phục vụ giám sát tốc độ phân huỷ chất thải hữu cơ
5. Phân tích cơ cấu thành phần vật chất trong rác thải sinh hoạt

Hệ thống lên men

=> PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN

Chức năng nhiệm vụ và trình độ kỹ thuật

  1. Đảm trách vận hành máy, bảo trì máy và sửa chữa máy toàn bộ dây chuyền công nghệ – thiết bị.
  2. Tham gia nghiên cứu cải tiến thiết bị, dụng cụ và trang bị công nghệ phục vụ chương trình hoàn thiện nâng cao công nghệ.
  3. Chủ trì quản lý toàn bộ mạng năng lượng và hệ thống máy móc thiết bị trong toàn dây chuyền công nghệ. Hướng dẫn chế độ quản lý “giữ tốt, dùng bền”, an toàn và vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận hành và bảo quản máy.

=> ĐỘI XE CƠ GIỚI

Chức năng nhiệm vụ

  1. Quản lý toàn bộ các phương tiện xe cơ giới trong nhà máy
  2. Quản lý đội công nhân lái xe cơ giới
  3. Duy trì chế độ chăm sóc và sửa chữa định kỳ (dự phòng) các loại xe cơ giới
  4. Chăm sóc xe và sửa chữa thường xuyên. Đề xuất thời hạn và phương án kỹ thuật đặt hàng sửa chữa vừa và sửa chữa lớn xe cơ giới
  5. Chăm lo đào tạo nâng cao trình độ tay nghề lái xe, cho đội ngũ công nhân lái xe của nhà máy. Bảo đảm yêu cầu “Giữ tốt, dùng bền”, tiết kiệm xăng – dầu – nhớt.